BÉT : ALTEO

KÖZLEMÉNY

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.14. pontjában megfogalmazott – a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjaira vonatkozó vételi megbízás – kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Az ALTEO 2018. június 15. napján meghirdetett és 2018. november 28. napján közzétetteknek megfelelően meghosszabbított 2018. évi részvényvisszavásárlási programja (a továbbiakban: „Program”) keretében, március 14-én 380 darab ALTEO törzsrészvényt (ISIN: HU0000155726) vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 710,- Ft-os átlagos részvényenkénti áron az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

A fent említett Program keretében teljesült az ügylet, így az ALTEO Csoport összesen 771.924 darab ALTEO törzsrészvénnyel rendelkezik.

Budapest, 2019. március 22.

ALTEO Nyrt