BÉT : KONZUM

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., Cg.: 01-10-049323; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2019. év február hó 13. napján a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”/) által tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-294248; a továbbiakban: „KZF Vagyonkezelő Kft.”) tőzsdén kívüli ügylet keretében megszerezte a szintén az Alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57) tulajdonában álló REPRO I. Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-326193; a továbbiakban: „REPRO I. Invest Kft.”) 4.242.610, azaz négymilliókettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darab, 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „4iG Nyrt.”) által kibocsátott HUF 100,- névértékű 4iG részvényből álló részvénycsomagját.

A fenti tranzakció eredményeképpen a KZF Vagyonkezelő Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0, azaz nulla darabról 4.242.610, azaz négymilliókettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darabra, így a 4iG Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 22,57%-ra nőtt, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdése szerinti 5, 10, 15 és 20%-os határértéket, ezzel egyidejűleg a REPRO I. Invest Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma és így a 4iG Nyrt.ben fennálló szavazati jogának mértéke ugyanilyen mértékben csökkent.

A fenti tranzakció következtében a KONZUM csoport 4iG Nyrt.-ben fennálló részesedése összességében nem változott.

KONZUM Nyrt. Igazgatóság