BÉT : OPUS

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli tájékoztatás megtételére nem köteles – társaság befektetései szempontjából jelentőséggel bíró információk közzétételéről

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; „Társaság”) a közvetett tulajdonában lévő Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; Cg.: 10-10-020024, a továbbiakban: „MEZrt.”) vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit.

A MEZrt. az előző évi 9,1 milliárd forintos negatív eredményéhez képest 795 millió forint pozitív adózás előtti eredményt realizált. Az adózott eredmény -817 millió forint a visontai naperőmű eladása miatt kapott adókedvezmény visszafizetése eredményeképpen.

A fenti eredmény, továbbá az év eleji kedvezőtlen tendenciák helyreállítása a 16MW teljesítményű visontai naperőműi egység eladásával, a lecsökkentett termelés révén megtakarított CO2 kvóták terminálásával, illetve a bükkábrányi bánya térségében lévő rekultivált földterület eladásával lehetőséget teremtett 11.200 millió forint összegű osztalék szabad eredménytartalékból történő kifizetésére – amelyre a MEZrt. igazgatósága a MEZrt. 2019. év február hó 28. napján tartandó közgyűlésének előkészítése során tett javaslatot. A fenti osztalékkifizetés célja a tulajdonos adósság-konszolidációja, megteremtve a menedzsment mozgásterét további fejlesztési célú tőkebevonásra annak érdekében, hogy a MEZrt. 2018. év szeptember hó 19. napján tartott közgyűlése által elfogadott fejlesztési stratégia – azaz a megújuló energiatermelésen, valamint energiatároláson alapuló beruházások – rendezett gazdasági környezetben valósulhassanak meg.

A Társaság menedzsmentje a 2019-es gazdasági évben kiegyensúlyozott gazdasági működésre számít.